• Вы находитесь здесь:

  • Главная
  • Виховна робота
Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція).
Навчально-виховний процес у 2016-2017 н.р. здійснюється за вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція)за двома частинами:

Частина 1-Від народження до трьох років.

Частина 2-Від трьох до шести(семи) років.

Відповідно до вимог часу та у зв’язку з оновленням Базового ком-
понента дошкільної освіти оновлено і Програму розвитку дитини до-
шкільного віку «Я у Світі»Оновлюючи Програму,
авторський колектив керувався основними засадами гуманістичної пе-
дагогіки: розглядав дитину як найвищу цінність, зосереджував увагу
на важливості розширення її життєвого простору, виведення її за межі
традиційного, штучно створеного, жорстко унормованого у вузьких
межах групової кімнати буття у широкий простір реального світу.
Назва Програми — «Я у Світі» — обумовлена тим, що саме в до-
шкільному віці виникає перший схематичний обрис цілісного дитячо-
го світогляду, образ світу та себе в ньому. Дитина не може жити в без-
ладі, вона намагається пізнати навколишній світ та свої зв’язки з ним,
упорядкувати, пояснити, наповнити змістом життя та діяльність лю-
дей, перевірити на власному досвіді здобуту інформацію. Вона прагне
дізнатися, для чого живуть люди; ознайомитися з умовами життя та
його основними законами. Дитина має навчитися існувати відповідно
до цих законів, а не всупереч їм, відкрити для себе та інших людей влас-
ні можливості, знаходити своє домірне місце у складному й суперечли-
вому світі, почуватися в ньому щасливою.
Оскільки реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної
освіти України є складниками процесу оновлення світових та європей-
ських освітніх систем, на часі реалізація компетентнісної парадигми,
яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику ціліс-
ного підходу до розвитку особистості. Очікування суспільства сьогодні
насамперед пов’язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої,
творчої людини. Починати це робити слід із дошкільного дитинства,
оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптиміс-
тичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та
обов’язки, про себе як представника певної статі, про себе минулого —
теперішнього — завтрашнього; засвоюються моральні правила і норми розвивається довільна поведінка.

Виховна робота

Кол-во просмотров: 456

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.